PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI RETRACEMENT – OLYMP TRADE

Olymp Trade

Fibonacci là công cụ phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến  thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng. Phương pháp này dựa trên những khám phá về các hiện tượng tự nhiên được mô tả thông qua chuỗi số gọi là Fibonacci. Trong bài viết Olymp Trade sẽ gửi tới những khái niệm cơ bản về công cụ này các áp dụng trong phân tích kỹ thuật.

Leonardo da Pisa là một nhà toán học sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa (Ý). Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…) khi nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ 1 đôi thỏ duy nhất. Và để tính được con số tiếp theo trong dãy số, chúng ta chỉ cần lấy tổng của 2 số liên tiếp trước đó.

fibonnaci 1

Điều đặc biệt là đối với Dãy Fibonacci, hai số liền kề có tỷ lệ xấp xỉ 161.8% còn được gọi là tỷ lệ vàng và tỷ lệ này được phát hiện rất nhiều trong tự nhiên, âm nhạc và đặc biệt còn xuất hiện khá phổ biến trong thị trường tài chính. Mục đích chính của việc áp dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật đó chính là ra các mức giá tiềm năng mà tại đó giá cả có thể có những biến chuyển đáng chú ý. Fibonacci có rất nhiều cách áp dụng nhưng thường được dùng nhiều nhất là Fibonacci Retracement.

Fibonacci Retracement và ứng dụng trên Olymp Trade

Khi giá trị của một loại tài sản thay đổi phần lớn trong chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng giá cả sẽ tăng/giảm đến mức nào thì sẽ dừng lại hoặc sẽ phải điều chỉnh. Thông thường đối với phân tích kỹ thuật cổ điển các Traders nếu chỉ sử dụng các phương pháp phân tích như kênh giá hay mức giá. Tuy nhiên việc áp dụng Fibonacci Retracement sẽ đem lại cho chúng ta nhiều hơn những phản ứng đã xẩy ra cũng như những hình dung về hành vi của giá cả của giá cả có thể xẩy ra trong tương lai dưới góc nhìn của Fibonnaci. Và thông thông thường tại các ngưỡng được gọi là “Golden Ratio” như 38.2%, 50%, người ta bắt gặp được những phản ứng rất thú vị của giá cả.

Dưới  đây là một ví dụ với giá trị của Vàng trên đồ thị Olymp Trade.

Ví dụ:  

fibonnaci vang olymp trade

Nếu lấy 02 mức giá tại 1.183 USD và 1.214 USD và dựa vào các tỷ lệ vàng được định ra trong chuỗi Fibonnaci chúng ta có thể nhận ra rằng tại các mứcs 38.2% , 50% và 61.8% đã xẩy ra những điều chỉnh rất rõ ràng của giá. Tại đây thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và hình dung được ý nghĩa của Fibonacci.

Một ví dụ khác về giá của dầu Brent trên đồ thị Olymp Trade

fibonnacci brent olymp trade

Liệu chỉ mình Fibonacci đã đủ?

Cũng như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, Fibonnacci thực chất là việc phát hiện ra chuỗi số dựa trên các hiện tương mang tính tự nhiên còn giá cả trên thị trường tài chính thường được quyết định bởi các nguyên tắc hoàn toàn khác. Vì vậy việc áp dụng phương pháp này luôn được Olymp Trade khuyến nghị các Trader kết hợp với những phương pháp khác để có những nhận định tốt nhất khi giao dịch.

Fibonacci là công cụ phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng. Phương pháp này dựa trên những khám phá về các hiện tượng tự nhiên được mô tả thông qua chuỗi số gọi là Fibonacci. Trong bài viết Olymp Trade sẽ gửi tới những khái niệm cơ bản về công cụ này các áp dụng trong phân tích kỹ thuật.

Nguồn gốc của phương pháp này?

Leonardo da Pisa là một nhà toán học sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa (Ý). Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…) khi nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ 1 đôi thỏ duy nhất. Và để tính được con số tiếp theo trong dãy số, chúng ta chỉ cần lấy tổng của 2 số liên tiếp trước đó.

chỉ báo fibonnaci

Điều đặc biệt là đối với Dãy Fibonacci, hai số liền kề có tỷ lệ xấp xỉ 161.8% còn được gọi là tỷ lệ vàng và tỷ lệ này được phát hiện rất nhiều trong tự nhiên, âm nhạc và đặc biệt còn xuất hiện khá phổ biến trong thị trường tài chính. Mục đích chính của việc áp dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật đó chính là ra các mức giá tiềm năng mà tại đó giá cả có thể có những biến chuyển đáng chú ý. Fibonacci có rất nhiều cách áp dụng trong số đó có phương pháp Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan và ứng dụng trên Olymp Trade

Khi giá trị của một loại tài sản thay đổi phần lớn trong chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng giá cả sẽ tăng/giảm đến mức nào thì sẽ dừng lại hoặc sẽ phải điều chỉnh. Thông thường đối với phân tích kỹ thuật cổ điển các Traders nếu chỉ sử dụng các phương pháp phân tích như kênh giá hay mức giá. Tuy nhiên việc áp dụng Fibonacci Fan sẽ đem lại cho chúng ta nhiều hơn những phản ứng đã xẩy ra cũng như những hình dung về hành vi của giá cả của giá cả có thể xẩy ra trong tương lai dưới góc nhìn của Fibonnaci. Và thông thông thường tại các ngưỡng được gọi là “Golden Ratio” như 38.2%, 50%, người ta bắt gặp được những phản ứng rất thú vị của giá cả.

Dưới  đây là một ví dụ về Fibonacci Fan với giá trị của EUR/USD trên đồ thị Olymp Trade. 

Ví dụ 2:

fibonnaci retracement

Nếu lấy 02 mức giá được đánh dấu trên đồ thị và dựa vào công cụ Fib Fan chúng ta có thể nhận ra rằng tại các mứcs 38.2% , 50% và 61.8% đã xẩy ra những điều chỉnh rất rõ ràng của giá. Tại đây thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và hình dung được ý nghĩa của Fibonacci.

Một ví dụ khác về giá của ETH trên đồ thị Olymp Trade.

Ví dụ 3:

fibonnaci olymptrade

Tuy nhiên cũng như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, Fibonnaci thực chất là việc phát hiện ra chuỗi số dựa trên các hiện tương mang tính tự nhiên còn giá cả trên thị trường tài chính thường được quyết định bởi các nguyên tắc hoàn toàn khác. Vì vậy việc áp dụng phương pháp này luôn được Olymp Trade khuyến nghị các Trader kết hợp với những phương pháp khác để có những nhận định tốt nhất khi giao dịch.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 vote, average: 5,00 of 5)
Loading...

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

แชร์

PHƯƠNG PHÁP FIBONACCI RETRACEMENT – OLYMP TRADE